Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás informovali o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů společností Extima CZ, s. r. o.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

Extima CZ, s. r. o.
se sídlem: Poběžovická 1481/21, 14800 Praha 4
IČ: 27641023
DIČ: CZ27641023
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120895
telefon: 604 921 019
email: gdpr@extima.cz

Zpracovateli vašich osobních údajů, které nám předáte, mohou být následující společnosti:

Institut systemických studií
se sídlem: Poběžovická 1481/21, 14800 Praha 4
IČ: 26534649

Taxillus s.r.o.
se sídlem: K Červenému vrchu 228/18, 16000 Praha 6
IČ: 27959783
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129524

RAYNET s.r.o.
se sídlem: Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 26843820
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28180

ECOMAIL.CZ, s.r.o.
se sídlem: Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2
IČ: 02762943
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223183

2. Jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovávání vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem. Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání obchodního vztahu a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností se smluvního vztahu vyplývajících. V případě uděleného souhlasu zpracováváme osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

Obchodní sdělení (newsletter) můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu.

4. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze výše uvedeným zpracovatelům, a to Institutu systemických studií, společnostem zpracovávajícím účetnictví a společnosti, která nám poskytuje software pro řízení vztahu se zákazníky a společnosti, přes kterou posíláme náš newsletter. To je nezbytné pro zajištění účelu zpracování osobních údajů.

6. Jaká máte práva k vašim osobním údajům?

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email gdpr@extima.cz.

Vzhledem k tomu, že některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Zboží bylo přidáno do košíku

Aktuální akce Extimy