Etický kodex

ETICKÝ KODEX - Společnosti Extima CZ, s.r.o.

Preambule

Přijímáme tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů v práci s lidmi, kterým se řídíme při výkonu své poradenské činnosti.

Naším cílem je trvale si udržet důvěru našich zákazníků a posílit pověst společnosti Extima jako vysoce profesionální firmy ve svém oboru. Chceme být společností, ve které jsou lidé hrdí na to, že v ní pracují, a udělají vše nejlepší pro naše zákazníky, obchodní partnery, dodavatele a naší firmu.

Pověst naší společnosti je založena jak na produktech a službách, které poskytujeme, tak na způsobu, jak obchodujeme a jak získáváme důvěru našich partnerů – svou vysokou odborností, odpovědným a lidským přístupem, přímým a čestným jednáním.

1. MORÁLNÍ HODNOTY

2. VYSOKÝ STANDARD A KVALITA

3. DLOUHODOBÉ VZTAHY

4. PROFESNÍ RŮST

5. PROFESIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST

6. ZÁVAZNOST ETICKÉHO KODEXU

V Praze, dne 1. 1. 2018
společnost Extima CZ, s.r.o.

ETICKÝ KODEX - Institutu Systemických studií

Preambule

Tento kodex je soubor pravidel, která zabezpečují profesionální úroveň systemické práce a její respekt v systému profesí. Je v souladu s obdobnými pravidly profesních organizací.

Systemickou prací rozumíme aplikaci systemického přístupu v konkrétních oblastech, tj. např. systemický management, systemické koučování a poradenství, systemický obchod a marketing, systemická výchova a vzdělávání, systemická komunikace a sebeřízení, systemická psychoterapie, systemická supervize aj.

Systemik vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce, skupiny a organizace, v duchu úcty k osobnosti člověka a respektu k jeho potřebám a zájmům. Svoji profesi chápe jako poskytování služby na základě dojednaného kontraktu. Systemik je nestranný, respektuje partnery a ve své činnosti dodržuje tyto etické zásady. Chrání svoji profesní nezávislost a profesionální standardy. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu na zřeteli kompetentnost, samostatnost a zodpovědnost partnerů.

1. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Zboží bylo přidáno do košíku

Aktuální akce Extimy